วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การขนส่งทางบก

การขนส่งทางบก
         การขนส่งทางบก หมายถึง การลำเลียง คน สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้พาหนะที่เคลื่อนที่บนบก
         วิวัฒนาการของการขนส่งทางบก โดยเริ่มจากการแบกหามโดยมนุษย์ ใช้สัตว์ประเภทช้าง ม้า วัว ควาย บรรทุกสิ่งต่างๆ ใช้สัตว์ลากยานพาหนะ ซึ่งในปัจจุบันใช้รถไฟและรถยนต์
1. การขนส่งทางบก ได้แก่
1.1 ทางรถไฟ รถไฟเป็นยานพาหนะที่นิยมใช้กันทั่วโลกเพราะมีความคงทนถาวร รถไฟมีข้อดีดังนี้
 • เหมาะสำหรับขนส่งสิ่งของสัมภาระที่มีจำนวนมากและใช้ในระยะทางไกล
 • สามารถขนส่งวัตถุดิบ หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น เหล็กกล้า ถ่านหิน เครื่องจักร
 • สามารถใช้ขนส่งอาวุธหนักเมื่อเกิดศึกสงคราม เช่น เสบียงอาหาร อาวุธหนัก ฯลฯ
ส่วนข้อเสียของรถไฟมี ดังนี้
 • ไม่สามารถสร้างทางรถไฟในบริเวณที่เป็นภูเขาสูงขึ้นได้
 • ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำรางและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสูง
 • ทำให้เสียเวลาเดินทางในการสับเปลี่ยนตู้ และการสับหลีกกันเพื่อเข้าสถานี
 • ไม่สามารถเข้าไปยังบริเวณการค้าหรือย่านธุรกิจได้
 • ปัจจุบันคนไม่นิยมใช้การคมนาคมทางรถไฟ เพราะต้องใช้เวลามากกว่ารถยนต์
บริเวณที่มีทางรถไฟหนาแน่นของโลก ได้แก่
 1. ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
 2. ด้านตะวันตกและตอนกลางของทวีปยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเสส เบลเยี่ยม เยอรมนี ฯลฯ
 3. ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ได้แก่ บริเวณรัฐนิวเซาต์เวลส์และวิกตอเรีย
 4. เขตปามปัสของอาร์เจนตินาร ได้แก่ ย่านเมืองริโอเดจาเนโร และเซาเปาโลในทวีปอเมริกาใต้
 5. ในเขตเอเชีย ได้แก่ อินเดียส ปากีสถาน ฯลฯ
1.2 ทางถนน ชาวโรมันเป็นผู้เริ่มสร้างถนนแบบทันสมัยขึ้น เมื่อ 312 ปี ก่อนคริสต์ศักราชโดยใช้หิน ดิน กรวด ปูทับเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า แอพเพียนเวย์ (Appian way) การ
ขนส่งทางรถยนต์ มีข้อได้เปรียบกว่าทางรถไฟ ดังนี้
 1. ถ้าเป็นการขนส่งระยะทางสั้นๆ จะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่ารถไฟ
 2. เสียค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนกูกกว่าการทำทางรถไฟ
 3. รถยนต์สามารถนำสินค้าไฟสู่แหล่งตลาดได้ทั่วทุกแห่งได้มากกว่ารถไฟ
 4. รถยนต์สามารถบรรทุกสินค้าไปได้ทุกลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขาสูงชัน
 5. ใช้เวลาในการเดินทางรวดเร็วกว่ารถไฟมาก
ข้อดีของการขนส่งทางรถไฟ คือ
 1. ประหยัดเชื้อเพลิง
 2. ปลอดภัยกว่าการขนส่งแบบอื่นๆ
 3. สามารถขนส่งสินค้าได้ปริมาณมากๆ
 4. รักษาเวลาได้ดี
ข้อเสียของการขนส่งทางรถไฟ
 1. ต้องใช้ทุนสูงมาก
 2. ให้บริการได้เฉพาะตามสถานีที่ตั้งเท่านั้น
ข้อดีของการขนส่งทางรถยนต์
 1. ประหยัดเวลา
 2. ให้บริการได้ถึงที่ และ
 3. เลือกใช้รถยนต์ได้ตามขนาดที่เหมาะสมกับการบรรทุก
ข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์
 1. ขนส่งได้ระยะไกลและปริมาณน้อย
 2. เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 3. ควบคุมเวลาในการเดินทางยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น